Keramická bezuchá amfora

Keramická bezuchá amfora

Velká amfora. Na hrdle se nachází čtyři protilehlé výčnělky a pod výdutí jsou umístěna čtyři podlouhlá držadla směřující dolů. Nádoba je zdobena vhloubenými vzory v podobě šrafovaných trojúhelníků, svazky rýh a dolíčky; výduť je mělce a široce žlábkovaná.
datace
Kultura platěnická
původ
Moravičany - Dílečky (hrob 2)
rozměr
Výška: 300 mm, p. okraje: 220 mm
materiál
Keramika
technika
Hrnčířská práce
literatura
Nekvasil, J.: Pohřebiště lužické kultury v Moravičanech. Katalog nálezů. Brno 1982.
inventární číslo
A 32462/1