Fragment keramické nádoby

Fragment keramické nádoby

Asi polovina hruběji modelované malé silnostěnné nádobky z jemně plavené hlíny. Na vnější straně je zdobena rytým ornamentem ohraničeným pod okrajem nepravidelně rytou linií. Pravděpodobně se jedná o piktografické zobrazení.
datace
Kultura s lineární keramikou
původ
Mohelnice - U cukrovaru
rozměr
Výška: 37 mm, šířka: 41 mm
materiál
Keramika
technika
Hrnčířská práce
literatura
Tichý, R.: Mohelnice před 7.000 lety. Vlastivědná zajímavost č. 81. Vlastivědný ústav v Šumperku 1973. Tichý, R.: K otázce "písma" v mladší době kamenné. Vlastivědný věstník moravský XXIV, 1972, s. 7-11.
inventární číslo
A 92259