Keramická mísa

Keramická mísa

Celá kulovitá mísa s výraznou vhloubenou výzdobou. Na okraji se nacházejí dva pásy po dvou oběžných rytých liniích a mezi nimi dva pásy vodorovných širokých a dlouhých záseků. Ryté linie jsou v pravidelných úsecích přesekávané svislými záseky. Na výduti potom výzdoba tvořená kruhy vždy ze dvou rytých linií opět kolmo přesekávaných hrubými záseky.
datace
Kultura s lineární keramikou
původ
Mohelnice - U cukrovaru
rozměr
Výška: 200 mm, p. okraje: 195 mm, p. podstavy: 95 mm
materiál
Keramika
technika
Hrnčířská práce
literatura
Tichý, R.: Příspěvek k chronologii želiezovské skupiny. Slovenská archeológia XXII-1, 1974, s. 33-37.
inventární číslo
A 92263