3D Sbírky

Detailní fotogrammetrické 3D modely kulturně historických předmětů a přírodních zajímavostí

Muzeum Šumperk

3D modely a 360° snímky z galerie
Vlastivědného muzea v Šumperku

Národní archiv

Pečetě a listiny
Národního archivu

Sochy z písku

Pískové sochy v Lednici

Turistické zajímavosti

3D modely
zajímavých turistických objektů

Přírodniny

3D modely
přírodních předmětů

Ostatní

Další ukázky 3D modelů

Lesnicá fakulta MENDELU

3D modely šišek