Zvěstování P. Marii

Zvěstování P. Marii

Polychromovaná dřevořezba představuje výjev, kdy archanděl Gabriel přichází k Panně Marii, aby jí zvěstoval, že počne z Ducha svatého a porodí Spasitele. Marie stojí u čtecího pultíku a naslouchá andělovi, ten stojí na oblaku, zahalen do zlaté draperie, a levou ruku pozvedá, aby ukázal na holubici Ducha svatého, která se v glorii snáší z nebes. Drobné figurky na čtvercových zelených soklících jsou přišroubovány ke kruhové základně, kterou původně pravděpodobně krylo sklo. Je možné uvažovat o původní funkci sošek jako betlémových figurek.
podsbírka
Historická
datace
Přelom 18. a 19. století
původ
neznámá
rozměr
Výška: 18 cm, šířka: 16 cm, hloubka: 7 cm
materiál
dřevo, polychromie
technika
řezba, malba
inventární číslo
H 19132