Lesnická fakulta MENDELU

Pinus Peuce - Borovice rumelská

Pinus Peuce - Borovice rumelská

Evropská pětijehličná borovice (balkánský endemit), rostoucí v horských polohách především na Balkáně na žulovém podloží, kde se střídá s borovicí Heldreichovou, která zde roste na vápencích. Vzhledem a šiškami připomíná borovici vejmutovku.