Lesnická fakulta MENDELU

Thujopsis Dolobrata - Zeravinec japonský

Thujopsis Dolobrata - Zeravinec japonský

Nevysoký, stálezelný, jehličnatý, jednodomý strom pocházející z Japonska, jediný druh rodu zeravinec. Byl prvně popsán roku 1817 německým lékařem, přírodovědcem a sběratelem Sieboldem.