Ostatní

Sanatorka

Sanatorka

Reliéf od sochaře Julia Pelikána - štít budovy bývalého plicního sanatoria v Šumperku. Redukovaný model.