Díl pokojových kamen

Díl pokojových kamen

Díl klasicistních pokojových kamen z litiny, bohatá figurální i vegetabilní výzdoba s využitím antických prvků. Datace: 1. polovina 19. století
podpora
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.